Contributions

AndrosIK

Posted on 22 Jun 2019

Esteile o Kavnas (boss) tin mashinou (machinist) na krossarei (cross) to dromo gia na piaei to basso (bus) na paei na bankarei (deposit) ta rialia gia tis woueijes (wages)